Farnosť Rykynčice

História farnosti

Farské oznamy

Hontiansky dekanát
Kontaktné údaje

Adresa:
Rím.-kat. farský úrad
Rykynčice
962 55 Rykynčice

Tel.: (045) 559 31 35
mail:

Správca farnosti: P. Ján DOŁGOPOŁY,OSJ


Kostol: Nepoškvrneného Počatia Panny Márie
Document made with Nvu